Kvalitní stavba
dobré ceny
Používáme kvalitní materiály více zde
Dobrá stavba nemusí být drahá více zde

O firmě

Společnost POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r.o. vznikla 1.7.1991. Hlavním předmětem činnosti po jejím vzniku byla činnost ve stavebnictví (stavební výroba všech oborů pozemního stavitelství). V měsíci lednu 1992 zakoupila společnost v rámci dražby v privatizaci betonárku Třebíč. Zakoupením betonárky rozšířila společnost svoji činnost o výrobu a dopravu betonové směsi. V měsíci říjnu 1992 společnost odkoupila v rámci privatizace provozní jednotku hlavní stavební výroby, Hrotovická 191, Třebíč včetně závazků souvisejících s touto privatizovanou jednotkou (smluvní vztahy, pracovníci, inventář). Zakoupením této jednotky došlo k podstatnému rozšíření společnosti.

Společnost zahájila činnost cca s 30ti pracovníky. Po odkoupení provozní jednotky hlavní stavební výroby narostl počet pracovníků až na 150. Tento kádr se v následujících letech stabilizoval na cca 140 zaměstnancích. Od propuknutí krize ve stavebnictví v roce 2008 docházelo postupně ke snižování počtu zaměstnanců, v současné době má firma cca 40 vlatních pracovníků.

Společnost investovala od svého vzniku finanční prostředky do vybudování vlastních investičních akcí.

U společnosti je od roku 1999 zaveden systém řízení jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2005 na provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. Dále je u společnosti zaveden systém environmentálního managementu dle kriteriální normy ČSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu BOZP dle OHSAS 18001:2008.

Politika jakosti společnosti je umístěna na www.betontrebic.cz


Přehled činnosti podle výpisu z obchodního rejstříku

Naší snahou je převzít za naše zákazníky maximum činností spojených s realizací jejich investičních záměrů a s vysokou profesností je realizovat. Při realizací našich zakázek klademe důraz na uplatnění základních rysů naší firemní kultury jakými jsou spolupráce a upřímné partnerství, spolehlivost, odpovědnost, rychlost realizace, plnění termínu a vysoká kvalita prací. Společnost disponuje kvalifikovanými kádry pracovníků stavebních profesí, jejichž dovednost a zkušenosti jsou zárukou kvality našich dodávek. Naším cílem je splnit všechna přání našich zákazníků jak nejlépe to dovedeme.


Kontakty na zástupce společnosti

Telefon: 568 841 767, e-mail: [email protected], www.pozemstavtrebic.cz


Naší hlavní podnikatelskou činností je stavební výroba, především komplexní realizace stavebních děl na klíč, formou generální dodávky. Realizujeme stavby všech oborů pozemního stavitelství:
- občanské stavby (haly, sklady)
- administrativní budovy
- bytové domy, rodinné domky
- stavby pro zdravotnictví
- rekonstrukce, adaptace


Společnost nabízí další služby v následujících oblastech:
- výroba a doprava všech druhů betonových směsí
- zámečnická výroba
- práce drobné mechanizace


Naše společnost realizovala některé významné zakázky v regionu Třebíč. Zde jsou uvedeny některé z nich:

Stavby objektů bytové a občanské vybavenosti:

Bytové domy Okrajová; DPS Moravské Budějovice; DPS Třebíč; Obytný soubor Vrchlického Jihlava – I. a II. etapa, Přístavba tělocvičny ZŠ Jaroměřice nad Rokytnou

Zateplení fasád, úpravy vstupů, výměna oken, lodžie:

Zateplení bytového domu Demlova 974-975, Třebíč, Zateplení bytového domu Divišova 661, 662, Třebíč, Zateplení bytového domu Dělnické nám. 829, Třebíč, Zateplení MŠ Čtyřlístek, Kubišova, Třebíč, Zateplení bytového domu Přibyslavice 170 - 172

 

Technické vybavení – vlastní majetek
1 ks     betonárka C 16 včetně technologického vybaven
í
1 ks     automix na přepravu betonu
1 ks     autojeřáb AD 70
1 ks     stavební jeřáb věžový G 120
1 ks     nákladní automobil LIAZ
1 ks     přívěs za nákladní automobil PANAV
2 ks     omítací soupravy - turbosol 
1 ks     čerpadlo betonu
4 ks     stavební výtahy VS 5 
1 ks     vysokozdvižný vozík DESTA
1 ks     přepravník Mazda sklápěč
2ks      čelní nakladač BOBCAT s podkopovou lžící
1 ks     nákladní automobil AVIA
1 ks     nákladní automobil VOLVO s hydraulickou rukou