Kvalitní stavba
dobré ceny
Používáme kvalitní materiály více zde
Dobrá stavba nemusí být drahá více zde

Podmínky užití

Materiály na této webové stránce jsou chráněny autorským právem společnosti Pozemstav s.r.o. Všechna práva jsou vyhrazena. Všechny materiály jsou určeny pouze pro nekomerční a osobní užití.

Materiály zobrazené na této stránce můžete využívat pouze pro nekomerční, osobní účely, ovšem za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Nejste však oprávněni obsah této stránky distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah této stránky užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez povolení společnosti Pozemstav s.r.o.

Přístupem ke stránce a jejím prohlížením přijímáte bez výhrad a omezení tyto podmínky.

Společnost Pozemstav s.r.o. vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však společnost Pozemstav s.r.o. neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost. Společnost Pozemstav s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky.

Společnost Pozemstav s.r.o. může kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou pro Vás závazné.